00 800 67 89 10 11

02. listopad 2017 09:04 - 19. říjen 2018 09:04 | Missing value for '3'

2. výzva - Školicí střediska - ITI

Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů mohou získat malé a střední podniky.

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 19. 10. 2018.

Příjemce podpory:

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury.

Žadatel musí být oprváněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.


Typy podporovaných projektů:

Výstavba nových školicích center.

Rekonstrukce stávajících školících center.

Pořízení vybavení školicích prostor - nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

Pořízení vzdělávacích programů.


Forma a výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálne ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.

Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, je 50 % způsobilých výdajů.


Specifikace a omezení:

Cílové území: Území ITI aglomerace Hradec.

 

Více informací naleznete zde.