00 800 67 89 10 11

31. říjen 2017 08:33 - 31. prosinec 2017 08:33 | Pardubice

Evropský investiční plán

Investiční plán Evropské unie se mění, reflektuje změny společnosti a hospodářský vývoj. Aktuálně je zaměřen na mobilizaci investic, podporu investic a vytváření příznivého prostředí pro investice.

Investiční plán Evropské unie má za cíl podporovat využívání finančních zdrojů. Cesty jsou různé, od podpory investic až po trvale udržitelnou podporu budování vhodného investičního prostředí. 

Hlavním prvkem je mobilizace soukromého kapitálu.Aktuálně jsou prioritou tři oblasti:

MOBILIZACE INVESTIC ve výši nejméně 315 miliard EUR během tří let,

PODPORA INVESTIC do reálné ekonomiky,

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ pro investice.


Evropský fond pro strategické investice (EFSI) pomáhá hlavně s investicemi v oblasti infrastruktury a inovací. Chcete se dozvědět více?

KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?


  • Odkaz na část webových stránek Evropské komise, která se věnuje Investičnímu plánu ZDE.
  • Aplikace pro navázání styků mezi investory z celého světa ZDE.
  • Hlavní nástroj investiční podpory evropských projektů ZDE.


EVROPSKÝ INVESTIČNÍ PLÁN A EUROPE DIRECT PARDUBICE:

Tématu se aktivně věnujeme v rámci našich akcí. Aktuálně například přednáška pro zájemce o téma Investiční priority v rámci IROP pohledem Ing. Markéty Kupcové 4. 12. 2017.