00 800 67 89 10 11

02. listopad 2017 13:15 - 15:00 | Liberec

Hrozba uzavírání hranic v Evropě

Hrozba uzavírání hranic v Evropě a důsledky pro život v příhraničí (na příkladu hranice mezi Irskem a Severním Irskem po Brexitu) Seminář organizovaný Evropským výborem regionů v rámci Úvah o Evropě

V Evropě byla věnováno v posledních desetiletích velké úsilí rozvoji přeshraniční spolupráce a otevírání hranic. Hrozí nyní jejich opětovné zavírání? Jaký to bude mít vliv na život lidí a hospodářství v příhraničních regionech? Seminář se bude zabývat těmito otázkami z pohledu místní samosprávy a to na příkladu hranice, kde je tato otázka nejaktuálnější - mezi Irskem a Severním Irskem. Také bude diskutováva aktuální situace v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.


Termín: ‪2.11.2017, 13:15-15:00‬ hod.‬

Místo: Technická univerzita Liberec, Budova G - Aula ve 3. patře, ‪Studentská 1402/2, 461 17 Liberec‬

Formát: moderovaná panelová diskuse se členy Výboru regionů, diskuse s publikem

Panelisté: Členové Výboru regionů (volení zástupci evropských místních a regionálních samospráv):

- Jerry Lundy (Sligo County Council, Irsko)
- Arnold Hatch (Member of Craigavon Borough Council, Severní Irsko)
- Heinz Lehmann (poslanec Saského parlamentu, Německo)
- Martin Půta (hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa)
- Pavel Branda (místostarosta Rádla, místopředseda Asociace Evropských hraničních regionů)

Moderátor: David Hamr, Český rozhlas Liberec

Simultánní tlumočení: čeština, angličtina