00 800 67 89 10 11

07. prosinec 2017 08:30 - 10:00 | Pardubice

PŘEDNÁŠKA O CESTOVÁNÍ PO EU

7. 12. 2017 zavítáme na nedalekou SPŠE Pardubice, kde přiblížíme možnosti cestování po Evropské unii a další zajímavé příležitosti EU pro mladé.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice je příkladem dobré praxe, jak využívat možnosti Evropské unie a podpořit tak profesní rozvoj žáků.  Více o evropských aktivitách školy v článcích o výjezdu do dvou států na východ od České republiky a o pracovní cestě na jih Evropy


Jsme rádi, že můžeme se školou spolupracovat, aktuálně v rámci naší přednáškové činnosti. 
7. 12. 2017 si bude Mgr. Michaela Vápeníková povídat s žáky o možnostech cestování po Evropské unii a příležitostech, které EU nabízí mladým lidem.


Program v rozsahu dvou vyučovacích hodin nabídne propojení teorie a praxe, ukáže žákům konkrétní aktivity, do nichž se mohou zapojit
Pozornost bude zaměřená na program ERASMUS+, Evropský sbor solidarity a na kampaň k právům cestujících v dopravě, které se Europe Direct Pardubice účastní od začátku roku 2017.


Těšíme se na zvídavé dotazy!7. 12. 2017 se vypravila Mgr. Michaela Vápeníková na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu Pardubice. Třetímu ročníku přednášela o cestování v EU a možnostech, které nabízí Evropská unie mladým lidem. Studenty přednáška zaujala, mnozí si odnesli i informační letáky a brožury. 
Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další spolupráci se SPŠE Pardubice.