00 800 67 89 10 11

23. listopad 2017 08:00 - 08:00 | Pardubice

EU A MLADÍ - PŘEDNÁŠKA CHOCEŇ

23. 11. 2017 se s naším programem o Evropské unii zapojíme do projektového dne na Obchodní akademii v Chocni!

V rámci nabídky interaktivních přednášek pro školní kolektivy vyjede tým Europe Direct Pardubice 
23. 11. 2017 do Chocně na OA a SOŠ CR Choceň

Přijali jsme pozvání být součástí projektového dne.
Pro žáky 2. ročníku Obchodní akademie, obor zahraniční obchod připravíme dopolední interaktivní program.


V rámci programu se zaměříme na dva hlavní okruhy: Cestování po zemích EU a možnosti EU pro mladé Evropany. 
Jsme rádi, že si škola vybrala zrovna tato témata, protože vědět, co mi může jako mladému člověku EU nabídnout, je velice důležité. 

Mít informace je v dnešní době nutné, ovšem umět s nimi pracovat a využít je ve svůj prospěch je klíčové.


Interaktivní přednášky budou trvat 4 vyučovací hodiny a kromě teoretických témat (možnosti programu ERASMUS+, Evropský sbor solidarity a mnoho dalších) dojde i na praktickou realizaci, dotkneme se konkrétních příkladů a žáci si mnoho věcí sami vyzkouší. 


Vzhůru za poznáním, těšíme se!Na Obchodní akademii v Chocni jsme přijel tým Europe Direct Pardubice jako host v rámci projektových dnů.  Strávili jsme čtyři vyučovací hodiny s žáky 2. ročníku oboru Zahraniční obchod. Interaktivní program byl zaměřený na dvě hlavní témata - možnosti EU pro mladé a cestování v rámci EU. 

Střídali jsme nejen témata, pomůcky, ale i výklad a aktivity, tak nám celé dopoledne uteklo velice rychle. I přesto zbyl i čas na hru a tematický kvíz. 

Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další spolupráci s novým partnerem!