00 800 67 89 10 11

01. listopad 2017 14:00 - 20. prosinec 2017 18:00 | Pardubice

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS NA SZŠ PARDUBICE

V listopadu a prosinci 2017 uspořádáme pro žáky Střední zdravotnické školy Pardubice několik přednášek. Podíváme se na Evropskou unii pohledem možností pro mladé, cestování či právních otázek spojených s občanstvím v EU.

V listopadu a prosinci 2017 se v rámci unijní osvěty zaměříme více na Střední zdravotnickou školu Pardubice.

Na přání vedení školy a učitelů tým Europe Direct Pardubice připraví přednášky pro různé ročníky školy.
(Názvy a data přednášek budou postupně aktualizovány.)


MOBILITY V EVROPĚ

První setkání proběhne 1. 11. 2017 v 1. patře Turistického informačního centra Pardubice, kam za námi dorazí 4. ročník. 

Přednáška má název Mobility v Evropě; možnosti pro mladé Evropany. 

S žáky si budeme povídat o programu ERASMUS+, Evropském sboru solidarity a dalších unijních aktivitách, kterých se mohou
(nejen díky svému věku) účastnit.


OBČAN V EU

Druhá přednáška se bude konat 22. 11. 2017 přímo ve škole. Společně s 2. ročníkem budeme probírat věci, které se nás jako občanů Evropské unie týkají.
Dojde na otázky cestování, zdravotní péče, spotřebitelů nebo i na možnosti vzdělávání.

Přednáška má název: Jsem občan Evropské unie, co to znamená?


VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

Cyklus přednášek zakončíme vánočním projektovým dnem konaným 20. 12. 2017 v prostorách školy. Pro 1. - 2. ročníky jsme připravili různé výukové programy se společným jmenovatelem Vánoce v zemích Evropské unie. Jak se slaví Vánoce v Itálii, Polsku nebo Španělsku? Jaké postavy jsou typické pro vánoční pohádky z různých zemí a co znamenají v kultuře daného státu? 

To a mnoho dalšího se dozví celá SZŠ!

Učitelé budou moci v rámci vánočního projektového dne navštívit koutek pro pedagogy, kde nabídneme odborné a metodické publikace vhodné k výuce evropských a unijních témat.


Věříme, že je na co se těšit!


Podzimní a zimní přednášky na SZŠ Pardubice se vydařily! 

Nebyl to první kontakt Europe Direct Pardubice se školou, ale nyní se nám podařilo navázat úzkou a intenzivní spolupráci. Proběhlé přednášky byly zacíleny na předávání informací a rozvoj dovedností, a to dle přání učitelů a v návaznosti na cyklický čas a učební osnovy. Všechny programy a přednášky, které tým Europe Direct Pardubice pro žáky vytvořil byly šité na míru pro daný kolektiv. Zejména vánoční projektový den. Díky participaci učitelů se nám podařilo 20. 12. 2017 realizovat různé interaktivní programy pro sedm tříd v délce čtyř vyučovacích hodin. Nechyběly ani kooperační aktivity a týmové soutěže.


Děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na budoucí společné projekty se Střední zdravotnickou školou Pardubice.