00 800 67 89 10 11

30. říjen 2017 12:30 - 14:00 | Missing value for '4'

Poznej Estonsko!

Cestopisná přednáška o Estonsku.

Vydejte se s námi poznat krásy Estonska.

Cestovatelka Eliška Brabencová nám představí nejsevernější ze tří pobaltských států Evropy. Cestopisná přednáška se uskuteční dne 30. října 2017 ve 12:30 hodin v prostorách informačního střediska Europe Direct Bruntál na adrese Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál.

Přednáška je realizovaná v rámci předsednictví Estonska v Radě EU (červenec – prosinec 2017). Priority Estonského předsednictví jsou 1) otevřená a inovativní evropská ekonomika, 2) bezpečná Evropa, 3) digitální Evropa a volný tok dat a 4) inkluzivní a udržitelná Evropa. Neméně důležitým tématem ovšem budou i jednání se Spojeným královstvím o podmínkách jeho vystoupení z EU.


Základním mottem estonského předsednictví (EE PRES) je „unity through balance“, neboli jednota prostřednictvím vyváženosti. Na jedné straně jde o nalézání vyvážených kompromisů v rámci EU, zároveň se však jedná o sebeprezentaci Estonska jako státu postaveného na jedné straně na spojení s přírodou, na druhé straně na využívání nejmodernějších digitálních technologií. 

Oficiální stránky estonského předsednictví.