00 800 67 89 10 11

27. září 2017 10:00 - 11:30 | Most

Volby v ČR a EU

Dne 27. 9. 2017 u nás proběhne přednáška na téma Volby v ČR a EU pro Bukaschool v Mostě

Cílem přednášky by mělo být poučení středoškoláků (tedy prvovoličů), že volby jsou pro demokracii velice důležité. Jedním z dalších bodů přednášky je rozdělení levice a pravice na příkladu současných stran. Dále se bude rozebírat názor politický stran na EU, tedy rozdělení na strany pro EU a na euroskeptické.

Středoškoláci by v závěru přednášky měli mít alespoň základní přehled v tom, kdo jim může být politicky blízký a komu by popřípadě dali svůj hlas ve volbách. Přednáška je naplánována v kontextu s projektem parlamentních studentských voleb a také ostrých voleb, které nás čekají na podzim.


KDE: budova Vysoké školy finanční a správní v Mostě
KDY: 27. 9. v 10:00

Přednášející:  PaedDr. Václav Netolický

Osnova:

  • Význam voleb
  • Základní dělení politický stran
  • Přístup k EU (pro a euroskeptický)
  • Systém voleb
  • Aktuální situace
  • Diskuze