00 800 67 89 10 11

26. září 2017 08:00 - 14. prosinec 2017 14:00 | Missing value for '4'

Učební materiály pro ZŠ zdarma!

Informační středisko Europe Direct Bruntál nabízí učitelům základních škol v okrese Bruntál a Opava balíček učebních a výukových materiálů pro vyučující na téma zemědělství.

Balíček Zemědělství: v centru našeho života obsahuje:

  1. Učební materiály pro vyučující - 1x
  2. Pracovní listy pro studenty - 20x

Balíček je navržen tak, aby jej používali učitelé v různých předmětech, např. v zeměpise, přírodopise, občanské výchově, ekonomii, evropských studiích, hospodaření domácnosti, zemědělské vědě, informačních a komunikačních technologiích a společenských vědách.

Výběrem různých a vzájemně se doplňujících nástrojů a aktivit můžou učitelé pomoci žákům objevit tři relevantní témata: potraviny, životní prostředí a venkov.

Jejich cílem je zvýšit mezi Evropany ve věku 11 až 15 let povědomí o důležitosti potravin a farmaření pro Evropu.

Tento balíček materiálů pro vyučující byl sestaven Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova, v úzké spolupráci s učiteli a pedagogickými odborníky. 


Balíček nabízíme v tiskové verzi pro okamžité použití zcela zdarma!


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu europe.direct@iregio.org a domluvíme se na předání. Preferujeme osobní předání ve středisku Europe Direct Bruntál na adrese Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, avšak materiály lze doručit i rovnou k Vám!


Lze si objednat i více ks těchto balíčků.

Zemědělství: v centru našeho života