00 800 67 89 10 11

01. září 2017 09:00 - 31. prosinec 2017 18:00 | Pardubice

EVROPSKÁ VÁNOČNÍ VÝMĚNA DEKORACÍ

Evropská vánoční výměna dekorací již po dvanácté! Projekt pro žáky základních škol v Evropské unii.

Mezinárodní úspěšný projekt Evropská vánoční výměna dekorací se koná již dvanáctým rokem. Projekt je určený především žákům základních škol po celé Evropě - v zemích Evropské unie.


Podstatou projektu je vzdělávat žáky základních škol o evropských zemích zábavnou a kreativní formou. Nejen, že žáci poznávají více tradice své země, ale zároveň se učí o tradicích jiných evropských států. Prostřednictvím vánoční výměny mají také jedinečnou možnost seznámit se jak s cizím jazykem, tak s kulturou a historií jiné země.


Základní školy získávají zapojením do projektu příležitost spolupracovat se školskými institucemi po celé Evropě a mohou navázat kontakty pro budoucí spolupráci. 


Jaký je postup?

Stačí vyrobit ozdobičky na stromeček, vytvořit balíček o tom, jak se slaví Vánoce v České republice a vyměnit si ozdobičky se školou z jiné evropské země. Každoročně se projektu účastní přes 200 evropských základních škol. Hlavním koordinátorem projektu je pro letošní ročník Europe Direct Wrexham, regionálním koordinátorem pro Pardubicko je pardubické středisko Europe Direct Pardubice.

Podrobnější informace o projektu najdete v přiložené brožuře. Ta je vždy začátkem září rozesílána školám s nabídkou účasti v tomto mezinárodním projektu.


V případě jakýchkoliv dotazů k celému projektu nás neváhejte kontaktovat na  e-mailové adrese: eu@ipardubice.cz. 

Rádi Vaše dotazy zodpovíme.


Ozdoby vyrábí nejen základní školy v regionu, které se projektu účastní, ale i střediska, která projekt v daném regionu koordinují.


Ozdoby, které přijdou od partnerů k nám na středisko, pravidelně vystavujeme na přepážce Europe Direct Pardubice, kde je od druhé poloviny prosince vystaven i náš „Evropský vánoční strom“.