00 800 67 89 10 11

25. září 2017 09:00 - 10. říjen 2017 16:00 | Pardubice

INFODAY - 60 LET...

25. 9. 2017 uběhne přesně 60 let a 6 měsíců od podpisu Římských smluv. Zveme Vás na pardubický InfoDay - 60 let ... od podpisu k současnosti.

Jak by vypadala současná podoba Evropské unie, kdyby nebyly 25. 3. 1957 podepsány Římské smlouvy?


To se sice nedozvíme, ale můžeme využít výročí jejich podpisu k připomenutí událostí a věcí, na které máme díky těmto smlouvám
jako občané Evropské unie nárok.


Informační středisko Europe Direct Pardubice připomene výročí v pondělí 25. 9. 2017, přesně 60 let a 6 měsíců od podpisu smluv. 


V rámci akce InfoDay - 60 let ... od podpisu k současnosti bude až do 10. 10. 2017 na přepážce Europe Direct Pardubice připraven panel
s fotografiemi, odbornými články a texty vztažených nejen k podpisu smluv, ale i k reflexi 60. výročí. 

Zároveň bude k nahlédnutí česká verze Bílé knihy o budoucnosti Evropy, neboť právě v Římských smlouvách bylo naznačeno mnoho věcí,
z nichž čerpáme dnes a budeme jistě i v budoucnu. Spolupráce, mobility, hospodářství, volný pohyb osob a další.

25. 9. 2017 budete mít možnost konzultovat s námi od 10 do 16 hodin Vaše dotazy k Římským smlouvám či výročí jejich podpisu.


Těšíme se na Vás!