00 800 67 89 10 11

31. srpen 2017 10:00 - 17:00 | Missing value for '4'

Seminář EURES a partner. organizací

Seminář Evropských služeb zaměstnanosti a partnerských organizací zaměřený na služby evropských sítí a pracovní mobilitu

Seminář Evropských služeb zaměstnanosti a partnerských organizací zaměřený na služby evropských sítí a pracovní mobilitu 

Datum a čas konání akce: 31. 08. 2017 | 10:00 – 17:00

Místo konání akce: Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, místnost č. 101.

Účastníci: zaměstnanci EURES, Eurocentrum a Europe Direct Bruntál a Olomouc

Program:

  • Projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II, služby EURES pro cílové skupiny
  • Evropský pracovní trh a příležitosti pro mladé
  • Program Your First EURES Job, program Reactivate
  • Euraxess – mobilita pro vědecké pracovníky
  • Praktické využití souboru dokladů Europass
  • Kulturní rozdíly v pracovním prostředí
  • Europe Direct, služby pro cílové skupiny, spolupráce s dalšími partnery
  • Evropská dobrovolná služba
  • Eurocentrum, služby pro cílové skupiny, spolupráce s dalšími partnery


Projekt OPZ "Evropské služby zaměstnanosti ČR II", č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.