00 800 67 89 10 11

28. červen 2017 10:16 - 10:16 | Plzeň

Evropská dobrovolná služba

Jeden z projektů mobility Programu Erasmus+, který umožňuje mladým lidem, aby se individuálně nebo ve skupinách zapojili do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích.

Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii aj.

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Další informace naleznete na webu Erasmus+: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/.