00 800 67 89 10 11

28. červen 2017 08:33 - 08:33 | Plzeň

Evropský sbor solidarity

Nová iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým lidem možnost dobrovolnictví, stáží či nejrůznějších profesních příprav nebo zaměstnání po dobu od 2 do 12 měsíců.

Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem ve věku 18 až 30 let příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti tak, aby tito lidé získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

Mladí lidé by měli mít možnost pomáhat například při odstraňování následků živelných katastrof, pracovat s žadateli o azyl či s osobami se zdravotním postižením.

Více informací naleznete na Evropském portálu pro mládež: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_cs

Novinky o Evropském sboru solidarity naleznete na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/