00 800 67 89 10 11

01. březen 2017 08:00 - 31. prosinec 2017 14:00 | Missing value for '4'

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.

Bílá kniha rozebírá, jak se bude Evropa měnit v příštích deseti letech: dopad nových technologií na společnost a pracovní místa, pochybnosti ohledně globalizace, obavy o bezpečnost a vzestup populismu. Bílá kniha jasně formuluje rozhodnutí, před kterými stojíme: buď se necháme novým vývojem strhnout, nebo se s výzvami ztotožníme a chopíme se nových příležitostí, jež se v této souvislosti nabízejí.

Žijeme sice ve složité době, ale Evropa byla vždy schopna se přizpůsobit. I tentokrát musíme adekvátněji reagovat na měnící se realitu a přetvářet výzvy na příležitosti.

Zde jsou některé z výzev, kterým čelíme:

  1. Nové technologie - Dopad širšího využívání technologií a automatizace na výrobní odvětví a trh práce
  2. Změna klimatu - U nás i v zahraničí bude třeba uvádět na trh inovativní environmentální řešení.
  3. Migrace - Ochrana našich hranic a současně zachování práva na volný pohyb v Evropě
  4. Bezpečnostní hrozby v blízkosti našich hranic i uvnitř Unie - Budování vojenských kapacit na východ od našich hranic, válka a terorismus na Blízkém východě a v Africe
  5. Měnící se pozice Evropy ve světě, který se neustále vyvíjí - Demografický pokles a slábnoucí ekonomická síla
  6. Dopad hospodářské krize - Dlouhodobá nezaměstnanost, zejména u mladých lidí, a vysoký veřejný i soukromý dluh
  7. Stárnutí obyvatelstva - Je třeba modernizovat naše systémy sociálního zabezpečení
  8. Vzestup populistické a nacionalistické rétoriky - Nutnost obnovit důvěru občanů, dosáhnout výsledků odpovídajících očekáváním a najít konsenzus mezi členskými státy

Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise ke světovému summitu v Římě, na kterém vedoucí představitelé EU projednávali 25. března 2017 výsledky dosažené v posledních 60 letech i budoucnost 27 členských států Evropské unie. 

Více informací o Bílé knize naleznete zde.