00 800 67 89 10 11

13. červen 2017 16:00 - 18:00 | Hradec Králové

Oprávněnost strachu, ochota pomáhat

Čeho a proč se bojíme a naopak kdy a komu pomáháme. S doc. PhDr. Pavlem Vackem, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie Ped. fakulty UHK se společně zamyslíme nad riziky současné doby spojené s vnitřními i vnějšími nejistotami (migrace, xenofobie, vlastenectví, propojování osobní a národní identity).