00 800 67 89 10 11

13. duben 2017 12:00 - 31. prosinec 2017 12:00 | Pardubice

ERASMUS+ a SPŠE Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice využívá podpory programu ERASMUS+ naplno. V roce 2017 vyjeli její žáci na pracovní setkání na Slovensko a do Rumunska.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice realizovala v rámci finanční podpory z projektu ERASMUS + dvě aktivity - dva studentské výjezdy. 


Obě pracovní setkání shrnula Mgr. Jana Binarová.


Nejprve se žáci podívali do Rumunska, kdy se jednalo o studijní aktivitu projektu Školní televizní zprávy, financovaná EU ERASMUS KA+ 2, 

ve škole FERDINAND LYCEE, BACAU V RUMUNSKU.

26. 2. – 3. 3. 2017

 

Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. Hlavním cílem bylo promítání a posouzení prvního vydání Školních TV zpráv, které diváky seznamují s vyučováním matematiky, fyziky, školními událostmi prvního pololetí a představují jednoho z partnerů – Rumunsko.

 Každý den byl naplněn bohatým a zajímavým programem. Pracovní část byla zaměřená na osvojování programů potřebných pro tvorbu videí. Studenti se učili a vytvářeli krátká videa ve smíšených mezinárodních týmech. Jejich videa vtipně zaznamenala epizody ze setkání. Na závěr pobytu byla všechna promítnuta, vyhodnocena a diplomy oceněna nejlepší z nich.

Studenti i učitelé se zúčastnili vyučování „science“ (biologie, chemie, matematiky, fyziky). Každá z hodin byla zajímavá, většinou zaměřená na konkrétní řešení úkolu, například Fibonaciho  posloupnosti v 9. třídě, výrobu periskopu ve fyzice, vytváření barev v chemii, v mikroskopickém nalézání buněk v biologii, vyučování prvňáků formou hry, zpěvu, tance v angličtině. Všichni ocenili ukázku robotů a dronů, kterých škola vlastní 8 díky podpoře společnosti Aluminia.

 

Součástí projektu je i osvojování základní slovní zásoby hostitelského jazyka. Hodina rumunštiny byla zaměřena na pozdravy a počítání. Pozornost byla věnována nalézání shody v národních tradicích a slovní zásobě. Například náš kyjovský kroj je podobný rumunskému slova veselí, pa, bravo, ale také buvol a kleště znějí stejně.

 

K pracovní části patřilo i projektové setkání, kde byly promítnuty a kriticky posouzeny 1. vydání STVN. Byla vyhodnocena 1. etapa projektu a přínos pro studenty byl šetřen prostřednictvím průzkumu. Každý ze 44 dotazovaných ocenil přínos projektu pro rozvoj profesionálních, komunikativních i osobních znalostí, dovedností, vlastností. Byl dohodnutý a upřesněný další společný postup mezi partnery.

 

Účastníci získali cenné znalosti i prostřednictvím přednášek a exkurzí v Klubu žurnalistů pro žáky, v místním televizním studiu, IT fakultě místní univerzity a v planetáriu.

 

Velice zajímavé bylo seznamování s kulturními zvyky a tradicemi. Během vřelého přivítání ve škole nás mile překvapili studenti oblečení v národních krojích, kteří nabídli každému hostu kousek tradičního chleba připomínající naši vánočku ale ve tvaru kulatého copu „kolado“. 1. březen je oslavován jako první jarní den, kdy si lidé vzájemně věnují věcičky pro štěstí - přívěsky, náramky, ale vždy s červenými a bílými spletenými nitkami. I nám je rumunští kamarádi věnovali. Ve škole bylo uspořádáno neformální vystoupení dětí z MŠ, které zazpívali národní písně.

 

Evropským projektům je ve škole věnována velká pozornost. Lyceum žilo naší návštěvou, staralo se o nás nejen vedení školy, ale množství žáků jako pečovatelé, učitelé nás přívětivě zdravili. Byli jsme přijati i představiteli města v historické radnici.

 

Český tým složený ze 4 učitelů a 11 žáků SPŠE si odnesl i množství pěkných zážitků. Shodli jsme se, že rumunští studenti i občané jsou přátelští, vstřícní, chovají se slušně a vždy jsou ochotní pomoci. Navázání nových přátelství a také překonání uzavřenosti považují žáci za nejcennější. Přiznávali, že je pro ně práce v projektu velkým přínosem.

 

Více o projektu na jeho webových stránkách.Druhá skupina zamířila na sousední Slovensko. Studijní výjezd - LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITY,  financovaný EU ERASMUS KA+ 2, 

PROJEKT 3D TECHIKY, 

ve škole SPŠE PREŠOV.

13. - 17. 3. 2017


Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky.

 

Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, které získal při práci ve školním kroužku i samostudiem a tak ji sestavil v průběhu dvou místo čtyř dnů. Potom si žáci rozdělili úkoly – Michal Kašpar pracoval na modelu automatické ruky pro využití v hodinách automatizace,  Jakub Kobera, David Stránik, Martin a Tomáš Dokoupilové ověřovali funkce tiskárny a vytiskli oblíbenou filmovou postavičku jako klíčenku, kterou na závěr darovali každému účastníkovi. Karel Čtvrtečka sestavil svůj elektronický multifunkční přístroj a potom společně s Tomášem Pokorným pomáhali slovenskému i švédskému týmu sestavit jejich tiskárnu. Jakub Kočka pečlivě zaznamenával program setkání na videu. Slovenský tým uspořádal výstavku školních pomůcek v předstihu vyrobené na školní tiskárně, kterou jim věnovala naše SPŠE.

 

Součástí setkání byla i prohlídka školy a setkání s učiteli i žáky v hodinách matematiky, fyziky, automatizace, elektrotechniky a elektroniky. Protože právě probíhala státní část maturity, byl pohyb po škole omezený, ale zjistili jsme, že slovenští žáci mají povinnou maturitu z mateřského a anglického jazyka a dobrovolnou matematiku. Na rozdíl od českého přístupu je vyučování cizím jazykům věnována větší pozornost. Maturita z AJ probíhá na nižší (B1) a vyšší úrovni (B2). Kromě povinné angličtiny si žáci vybírají další jazyk – němčinu nebo ruštinu.

 

Po celou dobu setkání si účastníci vzájemně radili, vysvětlovali nejen odborné problémy, ale získávali i všeobecné a osobní poznatky. Setkání prohloubilo jejich dovednosti pracovat v týmu, komunikativní a jazykové znalosti, nejen v jazyce projektu – angličtině. V hodině slovenštiny jsme se naučili základní pozdravy i užitečné výrazy v jazyce hostitelů.

 

Pozornost byla věnována i seznámení hostitelů nejen se školami, ale i městy, zeměmi hostů prostřednictvím prezentací. Všichni také ocenili promítání videa každého týmu o setkání ve Fenixu i o okolí Vaggerydu. Videa budou promítnuta i spolužákům partnerských škol, aby i oni získali poznatky o životě v jiných zemích. Obdobně budou vytvořena videa i o setkání v Prešově.

Poznávání života, kulturních i přírodních zajímavostí tvoří důležitou součást studijních setkání. Během exkurze v Prešově jsme si prohlédli významný gotický kostel Sv. Mikuláše, v místním muzeu nás zaujala unikátní těžba opálů, která byla jediná v Evropě. Zajímavá byla i těžba soli. Zjistili jsme, že život českých i slovenských předků měl hodně společného ve způsobu obživy i zábavy – tkali vlnu na domácích stavech, používali dřevo na výrobu nástrojů i domů, nosili podobné kroje. I současný život je podobný – jenom obchodních domů je v Prešově podstatně méně, není příliš rozšířená móda děravých kalhot, ale provoz na silnicích je stejně rušný. Zážitkem byl i celodenní výlet. Prohlédli jsme si Tatry z Hrebienku, Belanské Tatry z autobusu a všichni obdivovali krásné krápníky i vápníkový vodopád v Beĺanské jeskyni, kde klasická hudba zvyšovala monumentálnost krápníkové výzdoby. Příjemné bylo i  ochutnat halušky a pirožky v lidové Kolibě.

 

Na závěr je nutné poděkovat slovenským přátelům za velkou péči a pohostinnost a také všem českým účastníkům, kteří reprezentovali naši školu na vysoké odborné i společenské úrovni.             

     

Školní televizní zprávy - Bacau
Školní televizní zprávy - Bacau
Školní televizní zprávy - Bacau
Školní televizní zprávy - Bacau
Školní televizní zprávy - Bacau
Studijní výjezd - Prešov
Studijní výjezd - Prešov
Studijní výjezd - Prešov
Studijní výjezd - Prešov