00 800 67 89 10 11

04. duben 2017 12:00 - 13:30 | Pardubice

IROP V PRAXI PARDUBICKÉHO KRAJE

Přinášíme další z přednášek o čerpání zdrojů z Evropské unie v Pardubickém kraji. Srdečně zveme všechny zájemce.

4. 4. se od 12:00 uskuteční přednáška s názvem IROP - Čerpání unijních zdrojů v praxi Pardubického kraje.


Vystoupí Ing. Markéta Kupcová, specialista pro absorpční kapacitu pro Pardubický kraj z Centra pro regionální rozvoj.


Na přednášku zve všechny zájemce z řad studentů i veřejnosti:

Ústav správních a sociálních věd (Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice) 

a Europe Direct Pardubice.


Místem konání je učebna EA-02032 (Univerzita Pardubice).


Vstup volný!

Akce je financována z prostředků Evropské unie.Během semináře seznámila Ing. Markéta Kupcová posluchače s operačním programem IROP. Jedná se aktuálně o největší operační program, z něhož je financováno velké množství projektů.

Publikum se dozvědělo základní informace o dotacích, jaké jsou druhy a kritéria hodnocení dotačních výzev či jak přesně je možné o dotace žádat. Všechno bylo ilustrováno na konkrétních příkladech nejen z Pardubického kraje. 
Seminář byl zakončen četnými dotazy z publika, ze kterých bylo vidět, že téma přítomné velmi zaujalo. Mnoho dotazů bylo zaměřeno na oblast praxe.

Za spolupráci při organizaci děkujeme Ústavu správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
a rovněž paní Ing. Markétě Kupcové, která přijala naše pozvání.IROP - Čerpání unijních zdrojů v praxi Pardubického kraje