00 800 67 89 10 11

28. březen 2017 09:00 - 16:30 | České Budějovice

Rozhoduj o Evropě

Českobudějovický regionální seminář projektu "Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky" je určený studentům všech typů středních škol z Jihočeského kraje, kteří mají zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují instituce EU.

Projekt Staň se na den tvůrcem evropské politiky se letos uskuteční v nové podobě! Organizátory akce bude nadále síť regionálních Eurocenter ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, nově však také spojíme síly s obecně prospěšnou společností EUTIS a jejím úspěšným projektem "Rozhoduj o Evropě" a bratislavským Centrem pre európsku politiku. Dojde tak ke sloučení dvou úspěšných projektů realizovaných v ČR i na Slovensku!

Seminář bude sestávat ze tří částí:

 • představení EU a jejích institucí
 • zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu
 • dialog s osobami s rozhodovací pravomocí

Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci jednání institucí Evropské unie (v Brně) a konferenci (v Bratislavě). Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou o: vzniku evropské armády a společné obranné politicebrexitu či o podobě Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

Přihlásit se můžete zde: https://goo.gl/hvqAuo

Počet míst na semináři je omezen.

 • Kdy: 28. 3. 2017 (8:30 – 16:30)
 • Kde: Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál), U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Další informace k semináři najdete na Facebooku, na specializovaném webu www.rozhodujoevrope.cz v sekci Regionální semináře, případně pište na akce@eutis.cz.

Program:

 • 8:30 - 10:00    Uvítání účastníků, představení projektu, Interaktivní představení - Evropská integrace/ Česká republika v EU/ Instituce a rozhodování v EU
 • 10:00 - 10:15  Přestávka
 • 10:15 – 12:30  Simulované jednání evropských institucí
 • 12:30 - 13:00  Oběd
 • 13:00 - 14:15  Simulované jednání evropských institucí
 • 14:15 - 14:30  Přestávka
 • 14:30 - 16:00  Strukturovaný dialog s mládeží (diskuse s politiky, úředníky a odborníky)
 • 16:00 – 16:15  Zakončení semináře, předání cen účastníkům
 • od 16:15         Možnost prohlídky prostor Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt byl pro roky 2016 a 2017 podpořen z programu Erasmus+ a realizuje jej česká nezisková organizace EUTIS, o.p.s. a Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR prostřednictvím sítě regionálních Eurocenter.

Partnery projektu jsou: Centrum pre európsku politiku, Zastoupení Evropské komise v ČR, Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (Česká republika).

Těšíme se na Vaši účast!