00 800 67 89 10 11

23. únor 2017 08:00 - 31. prosinec 2017 14:00 | Missing value for '4'

Naše publikace ke stažení

Europe Direct Bruntál vydává každým rokem minimálně dvě publikace na aktuální evropská témata. Našim cílem je mimo jiné uspokojit zvýšený zájem, který naše středisko zaznamenává v souvislosti s telefonickými, e-mailovými a osobními dotazy našich klientů.

Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu II.

Se vstupem České republiky do Evropské unie (1. května 2004) se mimo jiné objevila možnost čerpat peníze z fondů EU a tím rozvíjet své regiony prostřednictvím nejrůznějších projektů. Publikace pojednává o několika ukázkových projektech, které byly realizovány ve vybraných obcích - Krnov, Břidličná, Holasovice a Hradec nad Moravicí.

Cílem publikace je přiblížit občanům skutečnost, že EU pomáhá nejen finančním přispěním uskutečňovat nejrůznější projekty v našem regionu tak, aby zvýšila životní úroveň obyvatel.

Publikace navazuje na první díl stejnojmenné brožury, jež obsahuje výčet projektů realizovaných ve městě Bruntále a statutárním městě Opavě a jejich okolí.

Publikace je ke stažení zde.

Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu II.
Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu II.

Nová infobrožura o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál aktualizoval v roce 2017 informační brožuru, která pojednává o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích atd. 

Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran.

Publikace je ke stažení zde.

Aktualizované vydání infobrožury
Aktualizované vydání infobrožury

Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu

Cílem publikace, vydané v roce 2016, je informovat obyvatele okresu Bruntál a Opava o prostředcích EU, které byly využity v rámci dotací pro rozvoj jejich měst. Mnoho obcí využívá evropské prostředky pro financování nejrůznějších projektů, jako výstavby, rekonstrukce, demolice apod. Velká většina obyvatel si ani neuvědomuje, že mnohé z projektů by ani nebyly uskutečněny bez evropských dotací. Naší snahou je ukázat, jak peníze z EU pomáhají našemu regionu. Stejně jako zlepšit informovanost v této oblasti a přispět k pozitivnímu vnímání EU.

Publikace je ke stažení zde.

Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu
Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu

Vaříme s Evropou!

Aneb Gastronomická pouť po 28 zemích Evropské unie. Obsahem publikace, vydané v roce 2016, jsou základní informace o jednotlivých členských státech EU (počet obyvatel, rozloha, hlavní město, vlajka apod.) a pokrmech, včetně ingrediencí a receptů, které jsou typické pro dané země. Celkově se jedná o 28 receptů se stručným úvodem k jednotlivým zemím, včetně kulinářské zajímavosti. Vyzkoušejte, jak chutná Evropa :)

Kuchařka je ke stažení zde.

Vaříme s Evropou!
Vaříme s Evropou!

Evropský rok pro rozvoj 2015

Informační středisko Europe Direct Bruntál vydalo v roce 2015 publikaci s názvem Evropský rok pro rozvoj 2015. Cílem publikace je informovat obyvatele okresu Bruntál a Opava, popřípadě obyvatele celého Moravskoslezského kraje, o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie. Zejména pak přiblížení Evropského roku pro rozvoj 2015 a rozšíření informovanosti o skutečnosti, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci.

Publikace, v rozsahu 12 stran, informuje čtenáře o iniciativě Evropský rok, cílech a poslání Evropského roku pro rozvoj 2015, Rozvojových cílech tisíciletí, rozvojové politice a pomoci Evropské unie a mnoho dalšího.

Publikace je ke stažení zde.

Evropský rok pro rozvoj 2015
Evropský rok pro rozvoj 2015

Aktualizovaná brožurka o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál aktualizoval v roce 2015 informační brožuru o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích, spolupracujících institucích atd. Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran.

Publikace je ke stažení zde.

Aktualizovaná brožurka o středisku Europe Direct Bruntál
Aktualizovaná brožurka o středisku Europe Direct Bruntál

Brožurka o právech studentů Evropské unie

Středisko Europe Direct Bruntál vydalo v rámci pokračujícího Evropského roku občanů 2014 publikaci s názvem Práva studentů Evropské unie. Důvodem, proč středisko vydalo publikaci pouze pro cílovou skupinu studentů je ten, že Europe Direct Bruntál pořádá mnoho přednášek, besed a informačních kampaní právě pro středoškolské studenty. Brožurka v rozsahu 12 stran je rozdělena do několika tématických částí: cestování, studium, stáže, dobrovolnictví, práce a praktické informace.

Publikace je ke stažení zde.

Brožurka o právech studentů Evropské unie
Brožurka o právech studentů Evropské unie

Brožurka o dotačních možnostech EU pro mezinárodní spolupráci

Europe Direct Bruntál vydává v roce 2014 brožurku o dotačních možnostech EU. Publikace je určena zejména obcím a neziskovým organizacím v okrese Bruntál a Opava, případně v celém Moravskoslezském kraji. Avšak poučná a inspirativní je také pro širokou veřejnost. Cílem je uceleně informovat občany o méně známých dotačních možnostech v rámci EU. Respektive uspokojit zvýšený zájem, který naše středisko zaznamenává v souvislosti s dotacemi v období začínajícího programovacího období 2014-2020.

Obsahově je brožurka rozdělena na: základní přehled mezinárodních dotačních programů EU a dalších programů mezinárodní spolupráce v letech 2014-2020, praktické informace o roli vedoucích partnerů a řadových partnerů, praktické informace k realizaci projektů a inspirace pro čtenáře – příklady různorodých úspěšných projektů realizovaných v minulých letech v ČR.

Publikace je ke stažení zde.

Brožurka o dotačních možnostech EU pro mezinárodní spolupráci
Brožurka o dotačních možnostech EU pro mezinárodní spolupráci

Brožurka o právech občanů Evropské unie

Informační středisko vytvořilo v rámci Evropského roku občanů 2013 publikaci s názvem Práva občanů Evropské unie. Brožurka informuje občany o jejich právech, jakožto občanů EU v návaznosti na konkrétní potřeby místních obyvatel (okres Bruntál a Opava). Brožurka je rozdělena do několika tématických částí: cestování, studium, práce a podnikání, pojištění a důchody a obsahuje mnoho praktických a užitečných informací, včetně odkazů na další zdroje informací. Brožurka je v rozsahu 20 stran.

Publikace je ke stažení zde.

Brožurka o právech občanů Evropské unie
Brožurka o právech občanů Evropské unie

Informační brožurka o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál zpracoval informační brožuru o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích, spolupracujících institucích atd. Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran. Vydaní v roce 2013.

Publikace je ke stažení zde.

Informační brožurka o středisku Europe Direct Bruntál
Informační brožurka o středisku Europe Direct Bruntál