00 800 67 89 10 11

16. únor 2017 10:00 - 12:00 | Missing value for '4'

Poznej Maltu

Cestopisná přednáška o krásách Malty.

Vydejte se s námi poznat krásy ostrova Malta. 

Cestovatelka Eliška Brabencová nám představí fotodokumentaci o křižovatce kultur, historii Středomoří, krásné přírodě a milých lidech.

Cestopisná přednáška se uskuteční dne 16. února 2017 v 10:00 hodin v prostorách informačního střediska Europe Direct Bruntál na adrese Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál.

Přednáška je realizovaná v rámci předsednictví Malty v Radě EU (leden - červen 2017). Priority maltského předsednictví vycházejí z cíle, kterým je obnovení důvěry v EU, z potřeby dialogu a reflexe ohledně budoucnosti EU, jakož i z aktuálních témat souvisejících s migrací, bezpečností a ekonomikou.

V průběhu nadcházejících 6 měsíců se předsednictví zaměří na 6 klíčových oblastí: migraci, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské sousedství a námořní odvětví. Více zde.