00 800 67 89 10 11

27. leden 2017 08:00 - 30. leden 2017 11:00 | Pardubice

EU NA ZŠ PARDUBICE - STUDÁNKA

Cyklus přednášek o základech Evropské unie připravený na míru pro 5. třídy. Hravě o Evropské unii!

27. a 30. 1. zavítá lektorka vzdělávacích programů ED Pardubice Mgr. Vanda Vaníčková na Základní školu Pardubice - Studánka.


Pro žáky 5. tříd bude připraven program vždy v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Žáci se aktivně díky skupinové i samostatné práci dozví nové informace o fungování Evropské unie, upevní si již získané znalosti.

Kolik má Evropská unie členů? Kdo složil její hymnu? Co v blízkosti tvého bydliště vzniklo díky Evropské unii?  Vidíš nějaké nevýhody v českém členství? 

I na takové otázky dojde.

Všechny semináře jsou realizovány zdarma a je možnost domluvit spolupráci i s Vaší základní nebo střední školou či zájmovou skupinou. Více o nabídce přednáškové činnosti zde.Tři přednáškové bloky „Evropská unie“ (vždy po dvou vyučovacích hodinách) pro žáky 5. tříd proběhly!

Semináře byly didakticky pestré, výklad lektorky doplňovali žáci svými postřehy a dotazy. Stěžejní část tvořila skupinová práce žáků pomocí metody skládankové učení. Žáci pracovali s pěti tematickými texty o EU – historie, evropské instituce, členské státy, symboly EU a ČR jako člen EU. Výstupem ze skupinové práce jsou plakáty, které zůstaly k dispozici ve škole pro vytvoření tematické nástěnky k příležitosti nadcházejícího dne otevřených dveří.


Na webových stránkách školy o naší návštěvě napsala paní učitelka hezký článek.


Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci nejen s paní učitelkami, ale i šikovnými žáky!