00 800 67 89 10 11

04. leden 2017 13:32 - 31. prosinec 2017 13:32 | Ostrava

Evropský sbor solidarity

ESS nabízí mladým Evropanům do 30 let příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů.

Evropský sbor solidarity (ESC) má Evropanům mladším 30 let nabídnout příležitost, jak se zapojit do práce nevládních organizací, místních úřadů či soukromých společností, které se snaží řešit náročné situace v  Evropské unii. Jedná se například o obnovu obcí po přírodních katastrofách, řešení sociálních problémů, jako je sociální vyloučení, chudoba, zdravotní a demografické výzvy, nebo o přijímání a integraci uprchlíků.

Sbor si vybuduje vlastní, specifikou identitu vycházející ze základních evropských hodnot spolupráce a solidarity. Vstupem do sboru jeho členové vyjádří své odhodlání a ochotu věnovat část svého času pomoci bližním, zejména nejzranitelnějším osobám v naší společnosti. Mladí lidé tak nejen v praxi uplatní základní evropsku hodnotu – solidaritu, ale také si osvojí nové dovednosti, včetně dovedností jazykových, a získají zkušenosti, které jim mohou být později užitečné při hledání zaměstnání či dalším studiu a odborné přípravě.

Detailní informace k tomu, jak iniciativa funguje, jak se do ní zapojit, jaké jsou podmínky, co obnáší či co Vám může přinést naleznete na oficálních stránkách Evropského sboru solidarity.

Základní informace také naleznete v této brožuře.