00 800 67 89 10 11

30. červen 2016 10:31 - 10:31 | Pardubice

Pořádání akcí a přednášek

Pořádáme akce různých formátů pro odlišné cílové skupiny.

Pořádáme akce různých formátů pro odlišné cílové skupiny. Organizujeme například semináře, konference, besedy, projekce, přednášky, workshopy, výstavy, koncerty a další.

U příležitosti předsednictví dané země v Radě EU pořádáme kulturní festiválky zaměřené na kulturní bohatství předsedající země.

Akce pořádáme jak samostatně, tak ve spolupráci s různými subjekty v  Pardubicích. Úzce spolupracujeme s naší hostitelskou organizací, kterou je od roku 2018 Turistické informační centrum Pardubice. Dále spolupracujeme například se ZUŠ Pardubice-Polabiny, Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, Univerzitou Pardubice, Hvězdárnou barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice, Tvojí dílnou, Eurocentrem PALETA-Natura park Pardubice, Evropským spolkovým domem a dalšími.

Aktivně se podílíme na akcích probíhajících na různých místech v Pardubicích. Patříme například ke spoluorganizátorům kulturního festivalu "Multikulturní týden". Zapojujeme se také do akcí celorepublikového formátu - například Evropská noc vědců. Samozřejmostí jsou vybrané evropské svátky, významné dny a oslavy - Evropský den koní, Evropský den jazyků, Evropské dny pracovních příležitostí, Den Evropy apod.

Přijďte na nějakou z našich akcí! Srdečně Vás zveme! Rádi Vás uvidíme!

V rámci regionu koordinujeme například mezinárodní evropský projekt Evropská vánoční výměna dekorací, který je určen základním školám v celé EU. Rovněž děláme přednášky pro žáky základních a středních škol či gymnázií. Novinkou jsou zejména interaktivní programy pro žáky základních škol. Spolupracujeme s lektorkou interaktivních programů, která ušije vždy dané třídě program o Evropské unii na míru. Nabídku naleznete níže v přiloženém dokumentu. V případu zájmu o další informace k přednáškám piště na e-mail: europedirect@ticpardubice.cz