00 800 67 89 10 11

26. června 2024 12:21 - 12:21 | Karlovy Vary

Řemeslné inkubátory - výzva až do konce roku 2024

Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Informace k programu najdete na webu https://opst.cz/

Program je určen obcím, krajům, podnikatelům i neziskovému sektoru. Probíhající výzva na Řemeslné inkubátory bude otevřena až do konce roku 2024. 

Řemeslný inkubátor je prostor, který slouží lokálním komunitám a bude v něm docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, rozvoji drobného podnikání, setkávání, výměně zkušeností a dalšímu vzdělávání.