00 800 67 89 10 11

27. dubna 2024 11:00 - 23:00 | Liberec

EVROPSKÝ FESTIVAL 2024 – Slavíme společně!

Srdečně Vás zveme na oslavu, která se uskuteční v sobotu 27. dubna na Trojzemí u Hrádku nad Nisou. Akce začíná v 11 hodin dopoledne a nabídne širokou škálu výrobků a aktivit ze všech tří zemí, iniciativy partnerů z regionu nebo kulturní vystoupeni na našem připravovaném pódiu. Všechny tři země, ve kterých se nachází festivalový areál, budou přes řeku Nisu spojeny dvěma mosty. Během pěti minut se tak můžete ocitnout ve třech evropských zemích.

Evropský festival se koná na všech třech stranách Trojzemí a věnuje se různým ústředním bodům a tématům:

A) Evropa kultur – Program na pódiu

– 12.00 Oficiální zahájení evropskou hymnou a proslovy

– 13.00-23.00 Pestrý program na pódiu s kulturními skupinami ze všech tří zemí

    - Dechový orchestr Túrow (PL), The Saxonz (D), Lokální hudební vystoupení z Bogatyně (PL): IZIZ, Bozena Mazowiecka, Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Działający przy Bogatyńskim Ośrodku Kultury, Rozmaryn, Schlegler Blasmusikanten – dechový orchestr (D), Společný koncert dětí a mládeže z Chemnitz, Zschopau a Chomutova (Sächsische Mozart-Gesellschaft e.V a Základní umělecká škola Chomutov) uvedeno Česko-německým fondem budoucnosti (CZ+D), Big’O’Band (CZ), Banda Comunale (D), ABBA STARS (CZ)

– 20.00 Tradiční oheň tří zemí

B) Evropa dětí – Zábava a hry pro děti a rodiny

Interaktivní hry a aktivity pro děti z Polska, České republiky a Německa

– Skákací hrady, překážkové dráhy, hra limbo – podlézání tyče, tunely, přetahování lana, hry házení na cíl

– Mini diskotéka – animační tance s kostýmy

– Stolní hry velikosti XXL, obří mýdlové bubliny, balónková zoo – modelování dlouhých nafukovacích balónků

– Vyrábění, hudba, sport

– Brokátová tetování

C) Evropa v dialogu – zapojení se do dialogu s evropskými aktéry

– 14-16.30 Politický piknik

Kromě saských politiků, jako je saský premiér Michael Kretschmer a saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meierová, se pikniku zúčastní také sasští poslanci Evropského parlamentu Anna Cavazziniová a Dr. Peter Jahr. Dejte si s politiky kávu a něco k snědku a položte jim své otázky. Abyste si zajistili místo u jednoho z piknikových stolů, můžete se předem zaregistrovat na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/politischespicknickeuropafestzittau2024.

– 11.00-18.00 Prezentace partnerů z regionu

Seznamte se s aktéry, jejichž každodenním životem je Evropa – od vzdělávání přes festivaly až po financování. Více o jejich nabídkách se můžete dozvědět osobním hovorem či díky interaktivnímu zapojení se přímo na místě.

D) Evropa bezpečnosti – Prezentace vozidel bezpečnostních orgánů 

Zjistěte více o přeshraniční práci našich bezpečnostních orgánů, prohlédněte si vystavená zásahová vozidla nebo si vyzkoušejte práci na některém z praktických stanovišť. 

Představí se:

– Německá spolková policie společně s polskou pohraniční stráží a českou cizineckou policií.

– Státní policie Saska a státní policie České republiky.

– Celní úřady všech tří zemí

– Sbor dobrovolných hasičů Žitavy a jejích přilehlých obcí, města a obce Bogatynii a města Hrádek.

– Technické služby (Technische Hilfswerk – THW): Děkujeme za vybudování dvou provizorních mostů pro náš evropský festival!

– Německý červený kříž: Děkujeme za zajištění zdravotnické služby na Evropském festivalu!